Khi những tổn thương chen lấn chiếm đi vị trí của những hạnh phúc, cướp
đi những nụ cười mà để lại những giọt đắng mi, thì có lẽ lúc ấy trong
trái tim cũng đang đổ lệ.

Tôi đang sống cho từng ngày, và tôi biết, cái cách sống điên rồ này có
lẽ đang làm cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi không biết mọi thứ rồi sẽ
như thế nào nếu một ngày tôi chỉ biết sống cho chính cái thời điểm mà
tôi đang

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công