Nếu một ngày nào đó

6:02:00 AM 6:02:00 AM
Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất
mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.

Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi
một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người
ta đau, hoặc là họ sẽ làm bạn đau.

Có đôi khi, bạn chấp nhận buông tay không phải vì bạn không