Lần giở hồ sơ vi phạm của 4 doanh nghiệp (DN) công ích có sếp
lãnh lương “khủng”, có thể xác định rất nhiều vi phạm do lãnh đạo DN cố ý
làm trái các quy định quản lý nhà nước nhằm thu lợi cá nhân.
Cố ý làm trái luật lao động, chèn ép công nhân

Trong các kết luận thanh tra của UBND TPHCM đã chỉ rõ 3 sai phạm lớn
của 4 DN công ích trong vụ “lương khủng” (Chiếu sáng công cộng, Thoát

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công