Một vết thương thôi riêng cho một người

7:35:00 PM 7:35:00 PM

Anh cứ hãy tưởng tượng em đã ngủ, hơi buồn cười một chút là em không thể nhướng mắt lên nhưng vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại…

Em thức giấc là vì tín hiệu tin nhắn, à không, chính xác hơn là tiếng
chuông reo điện thoại… Em đã ngóc đầu lên nhưng cơn ngủ vùi dìm xuống
cho đến khi em hé được mắt nhìn vào dòng tên chạy ngang màn hình điện
thoại. Thế là thức…

Anh có lẽ đã rời khỏi nơi ấy và