Header Ads

Một số điều cần lưu ý để Xách ba lô lên và Đi an toàn

Tin xấu là: Xách ba lô lên và Đi
là nguy hiểm. Nhưng đi không phải là thứ duy nhất nguy hiểm: ăn cũng
nguy hiểm, uống trà đá cũng nguy hiểm, đi xe máy cũng nguy hiểm, có
người ngồi trong nhà tường sập xuống chết, suy ra ngồi trong nhà cũng
nguy hiểm. Nói chung cuộc sống là nguy hiểm. Nhưng thật may, tin tốt là
những rủi ro này có thể tính toán được và có thể bị hạn chế. Dĩ nhiên là
không có
Post a Comment
Powered by Blogger.