Header Ads

Một người

Trong
suốt cuộc đời mình. Tôi luôn muốn đi đến nhiều nơi. Tôi muốn được quen
biết nhiều người. Càng lớn tôi càng cảm nhận được trong mỗi người đều
hiện hữu một sự xa xôi về khoảng cách trong tâm hồn. Thế là tôi lại muốn
được ở bên cạnh một người và yêu người ấy bằng hết thời gian còn lại
của đời mình.

Trong
suốt quảng thời gian tuổi trẻ. Tôi nhận ra rằng cuộc đời thì rộng
Post a Comment
Powered by Blogger.