Mọi thứ bắt đầu quay trở lại

2:32:00 AM 2:32:00 AMDạo này rảnh quá nhiều.

Rảnh
quá nhiều thì dẫn đến suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều thì phải ghi
chép lại, để sau này còn có cái mà đọc để chép miệng "trời ơi hồi đó
khùng quá vậy". Đại khái như thế.

Rảnh
quá nhiều lại thèm thuốc quá nhiều. Thèm thuốc nhiều nên giờ thấy mình
như ống khói tàu hỏa. Tự nhủ sau này nếu lập gia đình thì sẽ bỏ. Tự nhủ
thế.

À.
Tự nhiên, không hề cố ý