Header Ads

Mình chia tay đi anhMình chia tay đi anh! Bởi vì: anh không cần em, mình không cần nhau?

Cũng ngày này cách đây năm tháng, mình gặp nhau. Hôm nay mình rời xa
nhau. Ngày gặp nhau là ngày sinh nhật của anh. Ngày mình xa nhau vừa qua
sinh nhật của em. Thật dễ nhớ phải không anh?

Ngày xưa em đã từng viết: Ba mươi tám tuổi - Tôi tin - Nước chảy đá
mòn. Có cái gì là vĩnh viễn đâu nhất là tình cảm và
Post a Comment
Powered by Blogger.