Header Ads

Lối thoát cho một vấn vương


Đôi lúc, nó muốn phó mặc cho tất cả. Bỏ mặc những yêu thương, bỏ mặc
cho những cảm xúc cứ lấn dần vào tâm trí nó, vào trái tim và tâm hồn nó.
Bỏ mặc tất thảy những lo toan cuộc sống và đắm mình trong những cảm xúc
của tình yêu, cảm xúc của con tim không cần biết đến lý trí.

Đôi lúc, nó muốn được sống cho bản thân nó, cho con người nó. Mặc sức
những thị phi của xã hội, mặc sức những định
Post a Comment
Powered by Blogger.