Header Ads

Lặng yêu...


Chiều nhạt nắng...


lái xe về nhà, khi xe lao vút xuống triền đồi, qua kiếng chiếu hậu, cô
nhìn lại khu trường học đang khuất dần sau tán lá phong đỏ ối, sao mà
trầm lắng vắng hoe. Tình cô cũng nhạt nắng vắng hoe như thế, tình đó đã
lặng lẽ ra sân bay rồi. Lát nửa thôi, hai người sẽ ở hai khung trời
ngược chiều nhau, biết bao giờ mới có ngày gặp lại khi thời gian cứ mải
miết trôi. Mùa
Post a Comment
Powered by Blogger.