Header Ads

Lan Trinh thắng kiện công ty ông bầu Hoàng Vũ


Do hợp đồng độc quyền của Lan Trinh và Hoàng Vũ bị vô hiệu nên toà chấp nhận yêu cầu thanh lý thoả thuận này.

Ca
sĩ Lan Trinh cho biết, tháng 6/2011, cô ký hợp đồng độc quyền ca sĩ,
diễn viên với Công ty Chiến Thắng (do ông bầu Hoàng Vũ làm giám đốc)
trong thời hạn 5 năm. Theo hợp đồng này, công ty sẽ đầu tư cho cô trở
thành ca sĩ, diễn viên độc quyền. Cô sẽ cùng với Ngân Khánh, Phương
Post a Comment
Powered by Blogger.