Là vì có một người yêu anh

8:30:00 AM 8:30:00 AM
Này anh, là vì có một người yêu anh hơn chính bản thân mình nên người
đó sẽ không ngại đường xa mà đến bên anh lúc anh cần, quan tâm anh khi
anh thấy bản thân lạc lõng đâu. Có thể anh sẽ thấy ngạc nhiên lắm vì khi
anh vừa nói thì người ấy đã xuất hiện ngay trước mắt anh. Tại anh không
biết thôi chứ người ấy lúc nào cũng lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ đi bên anh
trong những ngày mưa