Lá thư viết vội ngày Đông

6:59:00 PM 6:59:00 PM
Anh,


Em đang trên đường đi đến
Washington DC. Hôm nay dự lễ tốt nghiệp ra trường. Gia đình đã ra đây
chúc mừng cho em, chỉ thiếu anh. Thiếu vắng bóng anh, thiếu mất tình yêu
ngày nào đã hứa, thôi đành vậy vì hai ta đã đi về hai lối khác rồi.

Đôi bàn tay mỏng manh đã buông lơi
chiếc lá thời gian rơi vào lòng đất. Đôi bàn tay này đã từ lâu đã lạnh
lẽo, trống vắng. Mong muốn tìm chút thương