Header Ads

Khúc ban chiều hanh hao...một cơn gió nhỏ hình thành giữa khoảng không. Đêm về sâu có một cơn mưa
vội đến. Tiếng mưa rơi lác đác nhẹ nhàng, hòa quyện trong âm vang trầm
bỗng bâng khuâng của trời đất, cô buồn đến se sắt bởi cái lạnh thấm qua.
Khúc ban chiều hanh hao còn chút vàng phai rớt lại, sao lòng mình mẫn
cảm nhẹ tênh. Cô cảm thấy cuộc sống thật vô vị, lòng xao động những cảm
xúc dịu dàng, nỗi nhớ miên man
Post a Comment
Powered by Blogger.