Tôi khi tôi cũng nghĩ về tai ương.

Nghĩa là tôi nghĩ về những tháng ngày trước đây của mình, khoảng giữa
những ngày này và những ngày này. Nghĩa là lúc tôi mất mát.

Tôi chẳng biết mình đã từng thế này thế kia có được gọi là bất hạnh hay
không. Có được gọi là đã lãnh đủ tai ương, khổ đau, thiệt thòi và khóc
đủ cho cả một phần đời hay chưa. Khi tôi suy nghĩ kĩ, và nghĩ lại lần

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công