Khi ta hai mươi... sáu

12:04:00 AM 12:04:00 AM
Mỗi tuổi có một nét đẹp riêng. Nhưng sáng nay ngó mình trong gương,
thấy không nét nào đẹp! Cái thân hình gầy gò xương xẩu, lòng thà lòng
thòng, cố vươn cái cổ dài ngoằng ra chỉ cho xem rõ: Này, đầu tóc bù xù,
đôi mắt nặng trĩu hốc hác kia, là của mi đấy! Và da mặt như đám ruộng bị
cày xới giữa mùa Đông, tím tái, khô cằn. Mọi cử động của con mắt, cái
miệng, cái mũi trên khuôn