Header Ads

Khi con gái cô đơn
Đứa con gái ấy khi cô đơn thích chạy vào đám đông, để càng cảm thấy cô đơn càng thấy lạc lõng giữa biển người xa lạ.

Đứa con gái ấy khi cô đơn thích lẩn mình trong màn đêm đen tối, trong
tiếng nhạc buồn não nề để lòng mình chùng xuống tận cùng đáy.

Đứa con gái ấy khi cô đơn cười quá nhiều, đùa quá vui trên mức quy định chỉ để không ai thấy nó có tâm sự.

Đứa con gái ngu xuẩn ấy thích
Post a Comment
Powered by Blogger.