Header Ads

Khi Beckham dùng tiếng Việt để nói với người Việt


1.
Tiếng mẹ đẻ có lẽ là thứ gần gũi nhất đối với mỗi người, không những dễ
dàng “lọt tai”, mà còn có thể “lọt tim”, tức tác động ngay vào tình cảm
của người đó. Bởi thế trong ngoại giao hay trong quan hệ công chúng,
các chính khách hay ngôi sao thường nỗ lực thuộc lòng một vài câu chào
hỏi đơn giản bằng tiếng của cộng đồng nào đó khi muốn tạo thiện cảm với
họ. 
Khi Nick Vujicic
Post a Comment
Powered by Blogger.