Huyền Chip: Xách ba lô đi rồi mang về toàn "gạch đá"?

6:21:00 PM 6:21:00 PM
Chiếc ba lô ấy đã mang đầy "gạch đá"?
Sự
kiện Huyền Chip khiến tôi phải suy ngẫm. Thời buổi bây giờ muốn viết
lách kiếm tiền hay muốn xuất bản sách mà sách mình bán chạy thì cần phải
dựa vào một ê kíp PR thật hùng hậu.

Bản thân tôi cũng rất muốn có một tác phẩm để đời như cô gái trẻ ấy
nhưng suy nghĩ của tôi lại khác cô ấy một chút đó là tôi muốn phiêu lưu
trên ngòi bút