Hoài Thu một thuở

6:52:00 PM 6:52:00 PMTháng Tám

Mùa Thu ai chưa kịp về

Bâng khuâng nhớ lá người đề câu thơ

Mơ hoa lối mộng xin chờ

Người đi mãi nhớ tình khờ trao nhau.

Trời
đã bắt đầu giao mùa chuyển sang Thu. Những tiếng ve cũng không còn xao
xác văng vẳng ru từng cánh phượng hồng. Có ai đó bảo với em rằng mùa Thu
đẹp như nàng thiếu nữ mơ mộng, những buổi chiều vàng tựa cửa ngóng xa
xăm. Em chẳng phải là người