Gửi em!

6:04:00 AM 6:04:00 AM
Anh
lại làm em khóc, làm khóe mắt em phải cay, làm lệ lăn dài trên má khiến
môi mặn đắng, lời nói ngắt quãng rồi thinh lặng,… yêu em nhiều mà anh
lại thế, anh xin lỗi em vì điều đó!

Anh
biết mình ích kỉ, nhỏ nhen dù miệng lúc nào cũng bảo rằng sẽ yêu em
bằng tất cả để có thể chấp nhận mọi điều, nhưng lòng bao dung nơi anh
dường như vẫn chưa đủ lớn phải không em. Khi em