Gửi chị!

8:26:00 AM 8:26:00 AMDứt
câu chuyện với chị, em lại trở về với một một mớ bòng bong suy nghĩ.
Ngồi thừ người ra đó và nghĩ lan man về những gì mà hai chị em mình trò
chuyện. Những ý nghĩ ấy cứ miên man dài vô tận rồi chảy về những ngã rẽ
vô định. Và em không biết nó sẽ đi đâu, về đâu nữa.

Em
chỉ biết rằng mình đã không còn giữ nổi những giọt nước mắt ấy ở lại mà
để nó rơi thêm lần nữa. Chị biết không,