Header Ads

Gọi nồng nàn quay về!
Gần
đây em quá khắt khe với cuộc sống này. Em khắt khe với bản thân mình.
Gượng buồn, gượng vui. Gượng mà tiếp nối những ngày, những tháng. Dường
như em quên mất bao yêu dấu đã hiện hữu trong em, quên mất nồng nàn
thương yêu từng có. Nhưng có một điều, em không thể quên anh!

Anh à! Lâu lắm rồi, em mới lại hỏi anh: "Anh có còn thói quen đọc những điều em viết?!".

Mọi
thứ vẫn nồng nàn
Post a Comment
Powered by Blogger.