Giữ một yêu thương

7:48:00 AM 7:48:00 AM

"...Thành phố đêm nay đầy sao, 

Dòng sông đêm nay đầy sao, 

Vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay, 

Sương khuya nhẹ lay ..." (*)Buổi
sáng đưa con đến trường, đi qua gốc ngọc lan già cỗi, em chợt thấy từ
trong nách lá có một đóa hoa đang run rẩy xòe từng cánh trắng. Nhưng hoa
gầy quá. Cánh hoa không được bón chăm nên không có cái tươi mát mỡ màng
như hoa ngọc lan trong