Giã biệt

6:02:00 AM 6:02:00 AM

Tháng Tám. Những kí ức ùa về, nước mắt cứ trực trào ra làm tim cô đau
nhói. Bảy năm. Bảy năm đã trôi qua rồi mà cô vẫn không thể nào quên được
lần đầu tiên cô gặp anh. Có lẽ giờ này anh đã xếp gọn những kí ức về cô
ở một nơi nào xa lắm, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai. Đối
với cô, anh không chỉ từng là duy nhất, là mãi mãi, mà còn từng là ý
nghĩ duy nhất giúp cô tồn tại. Mọi