Header Ads

Em hãy tin anh đi...

Em
đã làm anh yêu, làm con tim anh biết nhớ thương, mong chờ, làm niềm tin
trong anh thêm một lần mãnh liệt vào tình yêu, nên anh hi vọng nhiều
lắm ở cuộc tình của chúng mình em à. Cảm ơn em về tất cả, cảm ơn yêu
thương em đã dành cho anh, cảm ơn sự tin tưởng mà em đã đặt vào anh…

Anh
biết cuộc sống của em chẳng đủ đầy, và trọn vẹn như bao người, nên khi
đã yêu thương ai
Post a Comment
Powered by Blogger.