Đêm chuyển nhà ...

1:45:00 AM 1:45:00 AM

Đêm qua, một ngày mệt nhọc với các nhân viên của công ty vận chuyển Minh Thành khi nhận được yêu cầu chuyển nhà của một người phụ nữ bên Kim Mã, chị ấy yêu cầu chuyển nhà ngay trong đêm lúc 12h 30 phút ...Lúc 11h đêm, chúng tôi nhận được yêu cầu chuyển nhà
khẩn cấp của một người phụ nữ, chị ấy yêu cầu chuyển ngay trong đêm,
chúng tôi không quản ngại đã cho xe chuyển vận và nhân công tới,