Header Ads

Em chỉ mãi là niềm đau trong anh


Anh à! Lâu lắm rồi em mới lại viết, mới lại đem niềm đau của mình trải
trên những con chữ vô tội vạ như thế này. Bây giờ em thường giấu những
điều tội tệ ấy vào trong, chỉ riêng em thôi và chỉ mỗi một mình em có
quyền sẻ chia với chính mình. Vì em sợ sẽ lại làm con tim anh rỉ máu, sẽ
lại hằn sâu thêm những vết thương cũ trong anh khi chúng vẫn còn đau,
sợ anh lại buông bỏ chính mình, lại
Post a Comment
Powered by Blogger.