Header Ads

Du mục - Đi mây về gió

Thiên Bình thuộc không khí và mình là một Thiên Bình thật sự. Như 1 cơn gió, nhẹ nhàng đến rồi đi.

Là con gái, mình còn tự sợ chính mình nữa là…mấy ông con trai thấy
mình cũng ngán, cũng lắc đầu… có lẽ do mình được tôi rèn trong gian khó
nên không ngại cực, không ngại nắng, không ngại xa…

Một mình một xe, đi vòng vòng Lộc Ninh – Dĩ An – Quận 9 trong 2 ngày
liền. Mình trở thành 1 du mục
Post a Comment
Powered by Blogger.