Dây trầu trong bão

6:52:00 PM 6:52:00 PM


Miền
Trung vào mùa bão, những cơn bão đến không báo trước và đi thì để lại
hoang tàn tả tơi. Quê mẹ vào mùa mưa vào mùa gió vào mùa lăn lộn với
việc oằn lưng chống bão.


tận miền Nam xa xôi, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi nghe dự
báo thời tiết và gọi điện về cho mẹ ba khi bão ngưng. Mùa nào cũng vậy
cứ đầu tháng Mười là bão nối đuôi nhau về, dắt díu nhau về đến