Cuộc trò chuyện cô đơn bất tận...

6:25:00 PM 6:25:00 PM


Tôi mê sách từ nhỏ, có lẽ từ khi tôi biết đọc chữ. Cuốn sách đầu tiên
tôi có được là do cha mua cho, đó là một cuốn truyện tranh rất mỏng có
tên là “Con chim thần lửa”. Tôi nhớ hồi ấy tôi 7 tuổi, tự hào ghê gớm
lắm vì có một cuốn truyện tranh nhiều màu, tôi đem khoe với các bạn
nhưng tuyệt đối không cho ai mượn “báu vật” của mình.

Mỗi khi đi ngang bất cứ nhà sách nào tôi đều mê