Của những tàn phai

7:04:00 AM 7:04:00 AMĐịnh sẽ im lặng nhìn mùa Thu trôi qua những kẽ tay buồn, mà chẳng thể
nào im lặng được khi nhận thấy lòng mình chưa bao giờ thôi buồn hoang
hoải. Mà cũng bởi vì không thể hững hờ được với mùa trăng mới. Sợ thời
gian sẽ trôi đi, trôi đi vùn vụt không kịp giữ lại gì cho kí ức.

Bất chợt nhìn thấy những con đường quanh co, đẹp đẽ nơi ấy rồi xốn
xang. Liệu mùa Thu ở những nơi khác nhau, ở