Header Ads

Của những ngày mông lung...
Bây giờ mình đã không còn đủ khả năng viết về những cơn mông lung của
lòng mình nữa. Thi thoảng, thấy mình đủ cô độc để ngồi viết một mạch
dòng cảm xúc hỗn độn, đủ để hư cấu chúng thành một thứ gì đó nhưng rốt
cùng lại mình im lặng, đè nén chúng vào lòng. Hình như mình vẫn đang sợ
hãi, sợ hãi khi bị cuốn vào vòng xoay của những con chữ... Tại sao phải
là người đi kể những câu chuyện
Post a Comment
Powered by Blogger.