Còn hơn cả đạo đức giả !

8:19:00 AM 8:19:00 AM

Cách đây
vài ngày trên Facebook của ông tỷ phú nổi tiếng gần như người Việt Nam
từ già trẻ lớn bé nào cũng đều nằm lòng tên tuổi - Bill Gates, có đăng
tải bức hình một cây cột điện rối rắm dây nhợ ở Sài Gòn và bày tỏ sự lo
lắng về việc những lưới điện cũ kỹ như thế này làm sao có thể phục vụ
được nhu cầu đang ngày càng gia tăng của người dân... (sự tình cụ thể
bạn có thể dễ dàng tìm kiếm