Có những điều em chưa nói...

3:34:00 AM 3:34:00 AM

Anh
- Không phải mối tình đầu của em, cũng không phải mối tình thứ hai
nhưng em luôn hi vọng đó là tình cuối. Tình cuối không phải vì sau đó em
không còn có thể yêu ai nữa mà vì anh sẽ là người đi đến cuối con đường
với em.

Thấm
thoát mình đã đi qua một đoạn đường nhỏ trong cái đoạn đường dài bất
tận và trải qua nhiều chuyện chẳng phải là lớn lao nhưng giúp mình hiểu
và yêu nhau hơn.