Header Ads

Có nhất thiết phải đếm ta đã yêu nhau bao lâu?

Tôi lượn lờ facebook - chốn thiên
đàng quen thuộc của các bạn trẻ thể hiện khả năng, đẳng cấp và sự hấp
tấp của bản thân. Tôi không thể nào chê trách hay phê phán những gì
facebook đang tác động đến giới trẻ để họ có những hành động hoàn toàn
chả giống cha ông ta: Tốt không khoe, xấu chả che, vì đơn giản, tôi cũng
mới ở tuổi mười bảy, chẳng đủ vốn liếng để có thể nói người này đúng,
người
Post a Comment
Powered by Blogger.