Có một sự thích nhẹ

2:55:00 AM 2:55:00 AM


Tôi
rất thích nhà văn nữ Trang Hạ và cực kì tâm đắc câu này của chị: “Có
người nói, cuộc đời đàn bà gọi là hoàn hảo nếu có được ba người đàn ông.
Lúc đôi mươi yêu người đàn ông ba mươi, được yêu, được bảo bọc, được
chiều, được khám phá cuộc sống. Lúc ba mươi tốt nhất là có được người
con trai hai mươi. Đàn bà học lại cách theo đuổi, cách chinh phục, và
cách hưởng thụ cuộc sống