Chuyện yêu

7:48:00 AM 7:48:00 AM
Yêu
thương là một câu chuyện dài thật là dài không có cuốn từ điển mấy ngàn
trang nào ghi lại cho hết, mà giờ bạn ngồi hì hụi gom chuyện yêu của
bạn lại trong một cái note cụt lủn. Bạn không biết yêu thương tới đâu là
đủ, bạn chỉ nhớ tới đâu ghi lại tới đó.

Bạn
nhớ hồi bạn còn nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi tin rằng lỡ chạm tay vào một
bạn trai học cùng lớp đã là chuyện ghê gớm