Chuyến xe đầu

2:57:00 AM 2:57:00 AM


Chần chừ
đứng trước trạm xe buýt phía kia đường, em đang phân vân không biết liệu
mình có nên bắt chuyến xe ấy để quay về nơi đây không. Lòng em thì đã
quyết, nhưng nỗi lo sợ cứ ám ảnh khiến em thấy mình sao yếu đuối quá. Em
đã bỏ qua 4 chuyến xe 150 để lấy lại bình tĩnh và sự can đảm mà tối qua
em nung nấu. Đến chuyến thứ 5, em hít một hơi thật sâu rồi bước lên xe
mà người còn run lắm.