"Trời ơi", "Chúa ơi", "WTF",
"clgt", "áaaaaaa" và hàng loạt các từ abc, xyz nữa là những câu tiêu
biểu mà mình nói khi thấy hình cái mặt được chụp ngay góc độ xấu đau
xấu đớn nhất của mình. Trong cái đống hình đó tấm nào cũng....đại khái
là giống như vầy:
Kiểu tiêu biểu thường thấy: mặt nhìn như bị đập vào tấm kínhhoặc chuẩn bị hắt xì mà bị chộp lại

Có Chúa mới biết được làm sao

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công