Cho những ngày mưa cuối

2:58:00 AM 2:58:00 AM


Mưa
đã đến cuối mùa, những con phố ngả nghiêng nước, ngả nghiêng những dòng
người vội vã. Chạy xe trên những con đường ngập nước, dòng mưa xối xả
cứ tuôn, cứ tuôn.

Tôi không biết mình đang chạy về hướng nào. Trước mặt, tất cả mịt mù mưa gió. 

Gió thổi thật mạnh, quật những chiếc lá úa vàng xuống, cuốn trôi cùng
dòng nước. Dĩ nhiên, Saigon không có mùa Thu nhưng cây cũng có