Cho những gì còn lại trong tôi

7:49:00 AM 7:49:00 AM


Tôi
không có lời giải thích nào cho những hành động của mình... Vì dường
như càng giải thích càng làm tất cả mọi chuyện trở nên xấu đi... Và
trong phút chốc, tôi bỗng quá đỗi xấu xa và ích kỉ đến mức được gọi bằng
hai từ "Quá đáng".

Chẳng
ai làm tổn thương tôi bằng việc chính tôi tự giết mòn tôi trong những
suy nghĩ không thật. Và giờ... không có gì có thể cứu vãn nỗi. Tôi