Chẳng còn nhớ bao lâu không về qua phố này. Chẳng còn nhớ bao lâu không
thấy mình điên điên như người say câu chữ. Thời gian đã bỏ lại tiếng vĩ
cầm ở một bờ sông khác. Chỉ có riêng một khoảng trời trống tuếch ấy hằn
lên đôi tiếng thở dài...

Cô đơn thì mới muốn viết. Phải không HL? Chắc là đã lâu quên mất cái
cảm giác cô đơn vì đời vồn vã quá. Những âm thanh ồn ào của tiếng

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công