Một tác giả người Hà Lan đã nói khi nhìn vào con vật và con người “Cô
ấy có cảm nhận được nỗi xấu hổ. Xấu hổ vì làm người”. Con người là như
thế nào…

Có lẽ ích kỉ. Tôi ích kỉ, họ ích kỉ. Tôi nghĩ đến cảm giác của tôi, họ
nghĩ về cảm xúc của họ. Tôi cầm ô, tôi lo ướt vai áo, họ đứng cạnh tôi
sợ ướt đầu tóc. Tôi tìm người chìa ô sang bên tôi khác gì tôi tìm người
hiểu tôi. Ở đời

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công