Chênh vênh 25

6:53:00 PM 6:53:00 PM

Hai lăm.

Chả
xấu cũng chả đẹp, chỉ là biết cách nghiêng đầu, chọn một góc gương mặt
nhìn được nhất rồi chụp lại, chỉnh cho mờ ảo, upload lên facebook nhận
vài chục lượt like, thấy đời khoái trá hẳn ra. Để sáng lại quần áo xúng
xính nhào ra đường đón nắng, bụi, gió ào vào khuôn mặt không trang điểm.
Tự tin còn nhiều người công nhận nhan sắc ta.

Hai
lăm tính khí đỏng đảnh như tuổi dậy