Header Ads

Chạy mưaTrời mưa này.

Mỗi lần trời đổ cơn mưa, nó lại ngơ ngơ như vừa bị cơn gió nào chạy qua
cướp mất hồn, lòng nó rộn ràng nghe tiếng mưa rơi, hạnh phúc trong trẻo
khó tả. Có hạt rơi tí tách trên mái tôn, có hạt lại lộp bộp trở mình
xuống đất mẹ, có hạt xem chừng yếu ớt hơn, gom góp chụm lại lất phất
trong không trung, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ vang lên tiếng hát của riêng
nó, góp vào
Post a Comment
Powered by Blogger.