Cách chức 6 sếp nhận lương khủng

11:55:00 PM 11:55:00 PM

Chiều
12/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và UB Kiểm tra Thành ủy công bố
quyết định kỷ luật đối với 8 lãnh đạo của 4 doanh nghiệp công ích có sai
phạm về chế độ tiền lương.Cụ
thể, tại công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị: khai trừ Đảng, cách chức
Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với ông Nguyễn Trọng Luyện, khai trừ
Đảng và buộc thôi việc đối với ông Lê Thanh Sơn (Giám đốc).

 

Tại