Header Ads

Bức thư tình của chàng trai Cự Giải dành cho người vợ tương lai
Gởi vợ tương lai yêu quý của anh.

Giờ chắc chắn là em cũng chưa biết anh là thằng nào đâu, anh cũng
thế, không biết em còn đi học hay đã đi làm nhỉ. Chắc giờ cũng khuya rồi
em đi chơi với thằng bồ hiện tại của em chưa về đâu.

Nhưng mà không sao đâu. Đời
Post a Comment
Powered by Blogger.