Header Ads

Bức thư đẫm nước mắt gởi sếp nhận lương khủng!
Thưa sếp!

Sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, cân nhắc, em mới quyết định viết bức thư này cho sếp, thay mặt mọi người nói lên suy nghĩ.

Em
chỉ là công nhân, chữ nghĩa ít, từ ngữ viết không được tròn trĩnh, hay
ho, mượt mà, như nhà báo, nhà văn, em nghĩ sao cứ rút trong ruột ra mà
viết, vì ruột em nó thẳng như ruột ngựa, không quanh co, nếu sếp đọc có
khó chịu như bị kiến cắn, ong đốt, đau
Post a Comment
Powered by Blogger.