Bỗng dưng lòng nhạt

6:04:00 AM 6:04:00 AM
Muốn
viết, viết thật nhiều khi lòng đang ngổn ngang, xâu xé, một tâm trạng
chẳng dễ chịu tí nào, nhưng chẳng hiểu sao chữ nghĩa cứ chạy tận đâu
đâu, với bao dòng cảm xúc hỗn độn, lâu, lâu lắm rồi mới lại thế này đây,
chẳng thích trạng thái này bao giờ…

Trầm
ngâm suy nghĩ, ta sặc sụa cười, mà mắt cứ cay cay, ngao ngán thay cho
ta những lúc như thế này, yếu hèn, và nhút nhát